VERYMWL

บริษัท เวรี่ เอ็มดับบลิวแอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 เป็นบริษัทแรกๆที่เริ่มบุกเบิกการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว สปา ที่สามารถใช้เองได้ง่ายๆที่บ้าน โดยโรงงานผู้ผลิต บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด เราเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าพร้อมไปกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเป็นเวลากว่า 9 ปี

โดยแบรนด์แรกแบรนด์ของบริษัทฯ คือ VERYMWL หรือ VERY MWL จดแจ้ง อย. และเริ่มจำหน่ายในปี 2010 และ มีสินค้าอีกหลายแบรนด์ภายใต้บริษัทฯ

เมื่อปี 2014 รัฐบาลจีนมีนโยบายส่งเสริมการค้ากับประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยลดภาษีนำเข้าส่งออกสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง ส่งผลให้ต่อมามีการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยและจีน

ผลจากนโยบายระหว่างรัฐบาลดังกล่าว พร้อมกับความต้องการขยายตลาดไปสู่ประเทศจีน ปลายปี 2014 ต้นปี 2015 บริษัทเวรี่ เอ็มดับบลิวแอลฯ จึงได้ก่อตั้งแบรนด์ แอนนาเบลล่า Annabella ขึ้นมา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้แบรนด์แอนน่าเบลล่า เป็นการตกผลึกของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ความเชี่ยวชาญในด้านการคิดค้น ด้านการสรรหาสารประกอบจากทั่วโลก รวมถึงสมุนไพรจากภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของทั้งชาวจีนและชาวไทย โดยสินค้าตัวแรก จดแจ้ง อย. ในต้นปี 2015 และ เริ่มผลิตสินค้าออกจำหน่ายในปี 2015 จนถึงปัจจุบัน

แอนน่าเบลล่า จึงเป็นการผสมผสานอานุภาพแห่งเทคโนโลยีและส่วนประกอบแห่งพลังธรรมชาติที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อแค่บำรุง แต่ยังเป็นไปเพื่อฟื้นฟู บำรุง โดยเน้นเพิ่มความชุ่มชื้น ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ทุกสภาพผิวแข็งแรง ดูมีสุขภาพดีขึ้น ดูแลผิวที่ต้องเผชิญกับมลภาวะ และสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ทำร้ายผิวได้ทุกวัน

โดยทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท เวรี่ เอ็มดับบลิวแอล (ประเทศไทย) จำกัด ทุกตัว จะมุ่งเน้นให้เป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค โดยมี บริษัท ไบโอเดอเนช จำกัด โรงงานผู้ผลิตดูแลควบคุมสินค้าให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล และ พร้อมร่วมมือพัฒนายกระดับสินค้าไทย ให้ก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลก